Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Rodzin "Bezpieczna Przystań"

Powstaliśmy po to by być bliżej dzieci i rodzin

     
          Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Rodzin „Bezpieczna Przystań” powstało 27 października 2023 r., aby wspierać działalność Miejskiej Świetlicy Środowiskowej Bezpieczna Przystań w Darłowie. Świetlica jest placówką opiekuńczo-wychowawczą, która udziela dzieciom wsparcia dziennego od 2004 r. Jest azylem dla dzieci, miejscem, gdzie spędzają czas po lekcjach. Nie tylko dzieci mogą liczyć na pomoc przy odrabianiu lekcji, ale także na bezpieczne spędzanie czasu wolnego.
 
Celem pracy świetlicy jest podjęcie wobec dzieci i młodzieży działań dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej pomocy i ochrony.
 
Celem Stowarzyszenia jest:
– większe wspieranie rozwoju aktywności dzieci, młodzieży, a także ich rodzin,
– wyrównanie szans w celu poprawy jakości życia dzieci i rodzin,
– tworzenie lepszych warunków do uczestnictwa w życiu publicznym,
– wspieranie i upowszechnienie kultury fizycznej,
– promowanie zdrowego odżywiania,
– wspieranie zdrowia.

         Zebrane środki przeznaczymy na: organizowanie warsztatów
artystycznych, konkursów, zajęć kulinarnych i sportowych, na organizowanie
dzieciom urodzin i spotkania integracyjne z rodzicami, a także na wycieczki,
kino, teatr i doposażenie świetlicy.
Skip to content